Privacy

Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens?

Wallaboo BV, Hof ter Weydeweg 11, 3451 ST Vleuten is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking ten behoeve van de Wallaboo webwinkel in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wallaboo BV streeft ernaar de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Al onze activiteiten zijn gebaseerd op strikte ethische principes en wij streven naar het bieden van goede bescherming van de privacy van alle bezoekers van onze websites. Daarom is de wijze waarop wij informatie verzamelen en opslaan, afhankelijk van de manier waarop onze websites en daarmee samenhangende diensten worden gebruikt. Om u aan te melden bij de Wallaboo webwinkel hoeft u alleen uw e mailadres en een wachtwoord te geven. 

 

Automatisch verzamelde gegevens

Op onze websites kan gebruik worden gemaakt van verschillende technologieën om ze gebruikersvriendelijker, doelmatiger en veiliger te maken. Als gevolg van die technologieën kunnen gegevens automatisch door ons of door derden namens ons worden verzameld. Deze gegevens bevatten in het algemeen geen persoonlijke bijzonderheden over de gebruiker. Voorbeelden van dergelijke technologieën zijn cookies en web analytics.

 

Click-stream gegevens

Als u onze website bezoekt, worden er vanaf uw browser gegevens doorgegeven aan onze server, welke gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen door ons of door derden namens ons. Deze gegevens kunnen in het bijzonder het volgende omvatten:

  • het IP-adres van de bezoeker
  • de datum en tijd van het bezoek
  • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is)
  • de pagina's op onze website die worden bezocht
  • informatie over de gebruikte browser (type en versie van de browser, besturingssysteem, etc.)

 

Cookies

Op een aantal plaatsen op onze websites maken wij gebruik van zogenaamde cookies. In essentie zijn dit kleine tekstbestandjes die door uw webbrowser op de vaste schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij kunnen cookies gebruiken om de identiteit van de eigenaar van een gebruikersaccount vast te stellen en om artikelen in een winkelwagentje op te slaan tijdens het aankoopproces. Met andere woorden: cookies helpen ons om onze websites gebruikersvriendelijker, doelmatiger en veiliger te maken. De cookies die wij gewoonlijk gebruiken, zijn zogenaamde "session cookies", die automatisch worden verwijderd aan het einde van het bezoek aan de desbetreffende website. Standaard staan browsers het gebruik van cookies toe, maar deze functie kan ook worden uitgeschakeld. Als gevolg daarvan zullen bepaalde diensten echter niet beschikbaar zijn. Het is ook mogelijk om cookies handmatig te verwijderen na gebruik daarvan via de webbrowser. Voor zover Wallaboo  BV weet, is het nog nooit voorgekomen dat cookies schade hebben toegebracht aan een computer of virusbesmettingen mogelijk hebben gemaakt.

 

 Web analytics

"Web analytics" is de term voor een methode voor het verzamelen en beoordelen van het gedrag van bezoekers van websites. Hieronder valt ook de analyse van verkeerspatronen om bijvoorbeeld vast te stellen hoe vaak bepaalde onderdelen van een website worden bezocht of om te zien in welke informatie en diensten onze bezoekers het meest geïnteresseerd zijn. In dat kader maken wij voornamelijk gebruik van clickstream-gegevens en de andere, hiervoor genoemde, technologieën. 
 

Gegevens die u zelf verstrekt

Naast de gegevens die wij automatisch verzamelen, verwerken wij ook gegevens die u aan ons hebt verstrekt. Deze gegevens omvatten onder meer:

  • uw contactgegevens, met inbegrip van uw (voor en achter)naam, uw (factuur of afleverings)adres en e mailadres en uw telefoonnummer. Wij hebben uw e mailadres en uw telefoonnummer nodig om contact met u te kunnen opnemen indien wij vragen of informatie voor u hebben over uw bestelling;
  • overige informatie die nodig is om uw bestelling te kunnen verwerken, zoals informatie over de producten die u hebt besteld, het factuur en afleveringsadres, en uw bank en/of creditcardgegevens;
  • indien u een Online profiel hebt aangemaakt, de voorkeuren en interesses die in dat profiel zijn opgeslagen (zie hierna voor meer informatie over de profielen);
  • indien u contact hebt opgenomen met de klantenservice, de bijzonderheden met betrekking tot dat contact en de contactgeschiedenis.

Al deze gegevens worden gekenmerkt door het feit dat u deze informatie zelf hebt verstrekt. Wij gebruiken deze informatie voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens laten corrigeren of bezwaar maken tegen verdere verwerking (zie hiervoor onder 5).

 

Hoe worden de verzamelde gegevens gebruikt?

Wij zullen de informatie die wij over u hebben verzameld, gebruiken om u een prettige winkelervaring bij de Wallaboo webwinkel te bieden, om uw bestellingen uit te voeren en om u aanbiedingen te doen met betrekking tot onze producten en diensten. 

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken voor doeleinden die betrekking hebben op uw bestelling, bijvoorbeeld om u informatie te sturen over de status van uw bestelling of levering. 

Indien u contact opneemt met de klantenservice zullen wij uw persoonsgegevens (met inbegrip van uw contactgeschiedenis) gebruiken om de klantenservice in staat te stellen om uw vraag te verwerken en u de best mogelijke service te bieden. 

Wij willen u graag informatie sturen over onze producten en u speciale diensten aanbieden. Wij analyseren de persoonsgegevens die u in onze webwinkel verstrekt. Daarnaast zullen wij uw web analytics-gegevens opslaan, evenals gegevens betreffende uw reactie op marketingacties (zoals nieuwsbrieven), uw transactiegegevens (uw aankopen), uw beoordeling van producten en de historie van uw contacten met onze klantenservice, om een compleet profiel aan te kunnen maken dat een volledig beeld geeft van u. Deze informatie wordt gebruikt en geanalyseerd om u informatie te kunnen sturen die werkelijk interessant voor u is, en om u maataanbiedingen te kunnen sturen per e mail, per post en in onze webwinkel. U kunt te allen tijde aangeven dat u niet wenst dat deze analyse plaatsvindt door uw profiel volledig te laten verwijderen (zie hierna onder 5) Indien de wet voorschrijft dat uw toestemming nodig is, zullen wij natuurlijk om uw toestemming vragen. 

Indien u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, zullen wij u deze toezenden. Indien u ons bij de verkoop van een product of dienst uw e mailadres hebt gegeven, zullen wij u per e mail informeren over soortgelijke producten en diensten. In geval van een onderbroken verkoopproces zullen wij u een herinneringsmail sturen. U kunt zich te allen tijde kosteloos en met onmiddellijke ingang afmelden voor deze kennisgevingen door te klikken op een link in de desbetreffende e mail (zie hierna onder 5).

 

Bekendmaking van informatie

Een van onze kernprincipes is dat uw gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld en uitsluitend bekendgemaakt zullen worden aan onze dienstverleners en aan de verwerkers die namens Wallaboo optreden (bijvoorbeeld in verband met aflevering, afhandeling van betalingstransacties, kredietwaardigheidcontrole en controle van uw adres) en indien dat wettelijk is voorgeschreven. Wij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat onze dienstverleners en de verwerkers die namens Wallaboo optreden, uw gegevens vertrouwelijk behandelen.

 

Uw rechten

Als u ons persoonsgegevens verstrekt via onze websites of langs andere weg, gebeurt dat op vrijwillige basis en verleent u ons toestemming om deze te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in dit Online privacybeleid. Als u verkiest om gevraagde informatie niet te verstrekken, zijn verschillende voordelen voor klanten mogelijk niet beschikbaar. In bepaalde gevallen kunnen alleen diegenen die ons de benodigde persoonsgegevens hebben verstrekt, producten bestellen, gebruik maken van bepaalde diensten en anderszins gebruik maken van de activiteiten en aanbiedingen die beschikbaar zijn op onze websites. Aangezien wij transparantie en eerlijk handelen hoog in het vaandel hebben staan, bieden wij verschillende opties, afhankelijk van de exacte omstandigheden, om u te helpen controle over uw gegevens te houden. Een van deze opties kan zijn de mogelijkheid om uw gegevens Online in te zien en bij te werken. Voorts is het mogelijk om zich af te melden voor bepaalde diensten, om gebruikersaccounts te verwijderen of om informatie te ontvangen over de gegevens die wij over u aanhouden.

 

Recht om bezwaar te maken

Elke e mail die Wallaboo u stuurt, bevat een hyperlink voor afmelding. Als u niet langer e mails van ons wenst te ontvangen, hoeft u alleen maar op deze hyperlink te klikken. Wij zullen u vanaf dat moment geen e mails meer sturen. 

Indien u niet wilt dat informatie over uw gedrag op onze website wordt verzameld en beoordeeld, kunt u aangeven dat u niet wilt dat er web analytics-gegevens over u worden verzameld.

Indien u bezwaar wilt maken tegen het ontvangen van promotie-informatie en aanbiedingen in het algemeen, dus ook per post of telefonisch, of indien u uw toestemming wilt intrekken, kunt u te allen tijde schrijven naar Wallaboo BV, Hof ter Weijdeweg 11, 3451 ST Vleuten, onder vermelding van: gegevensbescherming, of een e mail sturen naar info@wallaboo.nl. In geval van twijfel over uw identiteit kunnen wij u vragen zich te legitimeren (bijvoorbeeld door middel van toezending van een kopie van uw paspoort of ID-kaart). 

Voor wat betreft andere soorten berichten die u kunt ontvangen, zoals aankondigingen van onderhoud of administratieve kennisgevingen, kunt u zich slechts afmelden voor ontvangst door uw account te verwijderen, aangezien die berichten verplicht deel uitmaken van gebruikersaccounts en het bijbehorende gebruik van onze websites. U kunt uw account laten verwijderen door een e mail te sturen naar info@ wallaboo.nl.

 

Recht op informatie

U hebt te allen tijde het recht op informatie over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen, de oorsprong en de ontvangers daarvan, en het doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn opgeslagen. Informatie over opgeslagen persoonsgegevens kunt u opvragen via de contactgegevens in het gedeelte hierna genaamd Contactgegevens.

 

Recht op correctie

U hebt het recht om te verzoeken om correctie, aanvulling, verwijdering of blokkering van de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen. Wij zullen u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek laten weten of en, zo ja, in hoeverre wij aan uw verzoek zullen voldoen. Indien wij om enigerlei reden niet aan uw verzoek voldoen, zullen wij u de reden daarvoor opgeven.

 

Beveiliging van de informatie en gegevensintegriteit

Wij maken op alle webpagina's van de Wallaboo webwinkel waarop u persoonsgegevens invoert (Mijn Account, Winkelwagentje, Aanmelding voor nieuwsbrief) gebruik van passende beveiligingsstandaarden. Uw gegevens worden rechtstreeks tijdens het doorgifte proces gecodeerd. U kunt Internetsites die gegevens coderen voor doorgifte op deze wijze, herkennen aan het feit dat het adres van de website begint met https://. Alle informatie die onder gegevensbescherming valt (zoals creditcardnummer, bank routing code, naam en adres), wordt opgeslagen in een beveiligde databank. Wallaboo staat ervoor in dat al haar verwerkers ten minste dezelfde mate van beveiliging aanhouden.

 

Facebook

Onze website biedt Social Plug-ins van facebook.com - Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, Californië 94304, Verenigde Staten van Amerika. Als u een van onze sites bezoekt met Social Plug-ins (herkenbaar aan een witte F op een blauwe tegel of het tekentje van een opgestoken duim), maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. De content van de Plug-in wordt verzonden naar uw browser en geïmplementeerd in de website. De informatie dat u onze website bezoekt, wordt nu verzonden naar Facebook. Als u ingelogd bent op Facebook tijdens het bezoek aan onze website, voegt Facebook deze informatie toe aan uw Facebook-profiel. Als u interactief contact hebt met een van de Social Plug-ins, waarbij u bijvoorbeeld een opmerking maakt, wordt deze informatie ook verzonden naar Facebook. Daarnaast kan ook andere persoonlijke informatie, zoals uw IP-adres, browser en andere parameters worden verzonden naar Facebook om daar te worden opgeslagen. Als u niet wilt dat deze gegevens worden verzonden, dient u uit te loggen bij Facebook alvorens onze website te bezoeken. 

Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling en verzending door de Facebook Plug-ins. Voor nadere informatie over de verzameling en verwerking door Facebook, uw rechten, en de manier waarop u voor u prettige privacy-instellingen kunt bereiken, kunt u het Privacybeleid van Facebook bekijken.

 

Contactgegevens

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen. 

Wallaboo B.V.

Hof ter Weydeweg 11

3451 ST Vleuten

The Netherlands

info@Wallaboo.nl

Of neem contact op met onze customer service: +31 (0) 308100250.

 

 Wijzigingen in dit beleidsdocument

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om gelijke tred te houden met nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden met betrekking tot het Internet en om te blijven voldoen aan de geldende wetgeving. Wij zullen uw rechten die zijn verleend in overeenstemming met dit beleid, niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming beperken. Belangrijke wijzigingen in het beleid worden gepubliceerd op onze websites, samen met een bijgewerkte versie van het Online privacybeleid.